Event 19


Monday 29 August at 2pm
Baptist Church, Hereford Street, Presteigne LD8 2DW

Dydd Llun 29 Awst am 2pm
Eglwys y Bedyddwyr, Heol Henffordd, Llanandras LD8 2DW

Gillian Clarke reads

Poetry with Gillian Clarke


Gillian Clarke is one of the central figures in contemporary Welsh poetry and the third to take up the post of National Poet of Wales (2008-2016). Gillian’s publications include Selected Poems (Picador, 2016), Zoology (Carcanet, 2017) and Roots Home, essays and a journal (Carcanet, 2021). Her version of the seventh century Welsh poem, Y Gododdin, is published by Faber in 2022.

Mae Gillian Clarke yn un o ffigurau canolog barddoniaeth Gymraeg gyfoes a’r trydydd i gymryd swydd Bardd Cenedlaethol Cymru (2008-2016). Mae cyhoeddiadau Gillian yn cynnwys Selected Poems (Picador, 2016), Zoology (Carcanet, 2017) a Home Roots, essays and a journal (Carcanet, 2021). Cyhoeddir ei fersiwn hi o’r gerdd Gymraeg o’r seithfed ganrif, Y Gododdin, gan Faber yn 2022.


Tickets | Tocynnau
£8 | £6 student | mfyrwyr

Advance booking advisable | Argymhellir prynu tocynnau ymlaen llawg
Event end time: 3pm | Amseroedd diwedd y digwyddiad: 3pm

Dates and times

This event finished on 29 August 2022.


box office powered by