Event 17


Sunday 28 August at 7.30pm
Assembly Rooms, Presteigne LD8 2AD

Dydd Sul 28 Awst am 7.30pm
Yr Ystafelloedd Cynnull, Llanandras LD8 2AD

The Grand Budapest Hotel

Wes Anderson film season III


The adventures of M. Gustave (Ralph Fiennes), the legendary concierge at a famous European hotel between the wars, and Zero Moustafa (Tony Revolori), the lobby boy who becomes his most trusted friend. A wildly colourful, beautiful, funny and exciting film.

Anturiaethau M. Gustave (Ralph Fiennes), y concierge chwedlonol mewn gwesty Ewropeaidd enwog rhwng y rhyfeloedd, a Zero Moustafa (Tony Revolori), y bachgen lobi sy'n dod yn ffrind yr ymddiriedir ynddo fwyaf iddo. Ffilm wyllt, lliwgar, hardd, doniol a chyffrous.

Classified 15 – Contains strong language, sex references and brief gory images
Dosbarthedig 15 – Yn cynnwys iaith gref, cyfeiriadau rhyw a delweddau gori cryno


Tickets | Tocynnau
£7 | £3 student | mfyrwyr

Advance booking advisable | Argymhellir prynu tocynnau ymlaen llaw
Event end time: 9.20pm | Amser gorffen y digwyddiad: 9.20pm

Dates and times

This event finished on 28 August 2022.


box office powered by