Event 24


Tuesday 30 August at 11am
Assembly Rooms, Presteigne LD8 2AD

Dydd Mawrth 30 Awst am 11am
Yr Ystafelloedd Cynnull, Llanandras LD8 2AD

Vaughan Williams: A Voice for our Time

Stephen Johnson talks about music


This event has sold out


In troubled times like these, Ralph Vaughan Williams has something special to offer to us. This was a man who, in the trenches of World War I, saw the very worst that human destructiveness can do, but who, despite this, found a way to continue to affirm humanity in all its complicated glory, and to hint at possible transcendent meanings. Stephen Johnson attempts to explain how he conveyed this in his music, and in the process forged a language which is more original than it may initially seem.

Mewn cyfnod cythryblus fel y rhain, mae gan Ralph Vaughan Williams rywbeth arbennig i’w gynnig i ni. Roedd hwn yn ddyn a welodd, yn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf, y gwaethaf y gall distrywiaeth ddynol ei wneud, ond a ddaeth, er gwaethaf hyn, o hyd i ffordd i barhau i gadarnhau dynoliaeth yn ei holl ogoniant cymhleth, ac i awgrymu posibl ystyron. Mae Stephen Johnson yn ceisio egluro sut y bu iddo gyfleu hyn yn ei gerddoriaeth, ac yn y broses ffurfiodd iaith sy'n fwy gwreiddiol nag y mae'n ymddangos yn wreiddiol.

Tickets | Tocynnau
£8 | £6 student | mfyrwyr

Advance booking advisable | Argymhellir prynu tocynnau ymlaen llawg
Event end time: 12.15pm | Amseroedd diwedd y digwyddiad: 12.15pm

Dates and times

This event finished on 30 August 2022.


box office powered by