Event 9


Friday 26 August at 7.30pm
Assembly Rooms, Presteigne LD8 2AD

Dydd Gwener 26 Awst am 7.30pm
Yr Ystafelloedd Cynnull, Llanandras LD8 2AD

Fantastic Mr Fox

Wes Anderson film season I


An urbane fox cannot resist returning to his farm raiding ways, but then must help his community survive the farmers’ retaliation. George Clooney, Meryl Streep and Bill Murray voice this brilliant animation, based on Roald Dahl’s story.

Ni all llwynog trefol wrthsefyll dychwelyd i'w ffyrdd o ysbeilio fferm, ond yna mae'n rhaid iddo helpu ei gymuned i oroesi dial y ffermwyr. Mae George Clooney, Meryl Streep a Bill Murray yn lleisio’r animeiddiad gwych hwn, yn seiliedig ar stori Roald Dahl.

Classified PG – General viewing, but some scenes may be unsuitable for young children
Dosbarthedig PG – Gwylio cyffredinol, ond gall rhai golygfeydd fod yn anaddas i blant ifanc


Tickets | Tocynnau
£7 | £3 student | mfyrwyr

Advance booking advisable | Argymhellir prynu tocynnau ymlaen llaw
Event end time: 9pm | Amser gorffen y digwyddiad: 9pm

Dates and times

This event finished on 26 August 2022.


box office powered by