Event 21


Monday 29 August at 4pm
Assembly Rooms, Presteigne LD8 2AD

Dydd Llun 29 Awst am 4pm
Yr Ystafelloedd Cynnull, Llanandras LD8 2AD

A hundred years on: Modernism's annus mirabilis, 1922

Literature with Nicholas Murray


This event has sold out


The extraordinary year of 1922 saw the publication of James Joyce’s Ulysses and TS Eliot’s The Waste Land as well as notable works by Katherine Mansfield, D H Lawrence, Virginia Woolf and many others. Author Nicholas Murray explores the idea of the zeitgeist in the arts and the ways in which writers and artists respond to their times.

Yn ystod blwyddyn ryfeddol 1922 cyhoeddwyd Ulysses gan James Joyce a The Waste Land gan TS Eliot yn ogystal â gweithiau nodedig gan Katherine Mansfield, D H Lawrence, Virginia Woolf a llawer o rai eraill. Mae'r awdur Nicholas Murray yn archwilio'r syniad o'r zeitgeist yn y celfyddydau a'r ffyrdd y mae awduron ac artistiaid yn ymateb i'w cyfnod


Tickets | Tocynnau
£8 | £6 student | mfyrwyr

Advance booking advisable | Argymhellir prynu tocynnau ymlaen llawg
Event end time: 5pm | Amseroedd diwedd y digwyddiad: 5pm

Dates and times

This event finished on 29 August 2022.


box office powered by