Event 6


Friday 26 August at 4pm
Assembly Rooms, Presteigne LD8 2AD

Dydd Gwener 26 Awst am 4pm
Yr Ystafelloedd Cynnull, Llanandras LD8 2AD

Julian Philips

in conversation with Thomas Hyde


Festival composer-in-residence Julian Philips discusses his life, career and music with fellow composer Thomas Hyde. Philips’ works have been performed at the BBC Proms, Tanglewood, Three Choirs Festival, the Wigmore Hall and London’s South Bank Centre by artists including Gerald Finley, Dawn Upshaw, Sir Thomas Allen, the Vertavo Quartet and the BBC orchestras.

Julian Philips, cyfansoddwr preswyl yr ŵyl, yn trafod ei fywyd, ei yrfa a’i gerddoriaeth gyda’i gyd-gyfansoddwr Thomas Hyde. Mae gweithiau Philips wedi’u perfformio yn BBC Proms, Tanglewood, Three Choirs Festival, y Wigmore Hall a South Bank Centre yn Llundain gan artistiaid gan gynnwys Gerald Finley, Dawn Upshaw, Syr Thomas Allen, y Vertavo Quartet a cherddorfeydd y BBC.

Tickets | Tocynnau
£8 | £6 student | mfyrwyr

Advance booking advisable | Argymhellir prynu tocynnau ymlaen llaw
Event end time: 5.15pm | Amser gorffen y digwyddiad: 5.15pm

Dates and times

This event finished on 26 August 2022.


box office powered by