Event 13


Saturday 27 August at 7.30pm
Assembly Rooms, Presteigne LD8 2AD

Dydd Sadwrn 27 Awst am 7.30pm
Yr Ystafelloedd Cynnull, Llanandras LD8 2AD

Moonrise Kingdom

Wes Anderson film season II


An island off the coast of New England in the 1960s – a young boy and girl and run away together. Various local factions mobilise to search for them and the town is turned upside down – which may not be such a bad thing. Edward Norton, Frances McDormand, Jared Gilman and Kara Hayward star. The soundtrack features music by Benjamin Britten.

Ynys oddi ar arfordir New England yn y 1960au - bachgen a merch ifanc a rhedeg i ffwrdd gyda'i gilydd. Mae nifer o garfanau lleol yn ymbaratoi i chwilio amdanyn nhw ac mae'r dref yn cael ei throi wyneb i waered - sydd efallai ddim yn beth mor ddrwg. Edward Norton, Frances McDormand, Jared Gilman a Kara Hayward sy'n serennu. Mae'r trac sain yn cynnwys cerddoriaeth gan Benjamin Britten.

Classified 12A – Contains moderate sex references
Dosbarthedig 12A – Yn cynnwys cyfeiriadau rhyw cymedrol


Tickets | Tocynnau
£7 | £3 student | mfyrwyr

Advance booking advisable | Argymhellir prynu tocynnau ymlaen llaw
Event end time: 9.10pm | Amser gorffen y digwyddiad: 9.10pm

Dates and times

This event finished on 27 August 2022.


box office powered by