Event 1


Thursday 25 August at 11am
Baptist Church, Hereford Street, Presteigne LD8 2DW

Dydd Lau 25 Awst am 11am
Eglwys y Bedyddwyr, Heol Henffordd, Llanandras LD8 2DW

Huskisson Stubington – a Presteigne musician recalled

Musical history with Michael Tavinor


In Presteigne cemetery is the grave of Huskisson Stubbington (1898-1971) – organist at St Andrew’s Presteigne and later at Tewkesbury Abbey – an authority on organs and organ building – who has important things to say to the musical world today. Michael Tavinor was Dean of Hereford until 2021 and prior to that, Vicar of Tewkesbury Abbey.

Ym mynwent Llanandras mae bedd Huskisson Stubbington (1898-1971) - organydd yn St Andrew’s Llanandras ac yn ddiweddarach yn Abaty Tewkesbury – awdurdod ar adeiladu organau ac organau – sydd â phethau pwysig i'w dweud wrth y byd cerddorol heddiw. Roedd Michael Tavinor yn Ddeon Henffordd tan 2021 a chyn hynny yn Ficer Abaty Tewkesbury.

Tickets | Tocynnau
£8 | £6 student | mfyrwyr

Advance booking advisable | Argymhellir prynu tocynnau ymlaen llaw
Event end time: 12 noon | Amser gorffen y digwyddiad: 12 nawniau

Dates and times

This event finished on 25 August 2022.


box office powered by